Quantum Mechanics | Kuantum Mekaniği

Açıklama

Prof. Dr. Necati ÇELİK tarafından hazırlanan 23 Ders 17Saatlik 23 Ders Kuantum Mekaniği dersi e-ducation.co adresine özel olarak hazırlanmış ve tüm geliri Prof. Dr. Necati ÇELİK BURS FONU'na aktarılmaktadır.

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.

Quantum mechanics is the body of scientific laws that describe the wacky behavior of photons, electrons and the other particles that make up the universe. Credit: agsandrew | Shutterstock. Quantum mechanics is the branch of physics relating to the very small.


Dersler

 • 23 Ders
 • 17Saat 39Dakika 55Saniye
 • Ders-1 57Dakika 41Saniye

  Bu dersimizde aşağıdaki konuları öğreneceğiz:

  1. Klasik Mekanik ile Kuantum Mekaniği Arasındaki Fark Nedir?
  2. Dirac Notasyonu
  3. Enerji Gösterimi
  4. Kronecker Delta Fonksiyonu

 • Ders-2 50Dakika 2Saniye

  1. Enerji gösterimi
  2. Kuantum mekaniksel operatörler
  3. Kuantum mekaniksel gözlenirler
  4. Birim operatörü
  5. Hamiltonyen operatörü

 • Ders-3 51Dakika 20Saniye

  Bu derste aşağıdaki konuları öğreneceğiz:

  1. Kuantum Mekaniksel Operatörlerin Matris Gösterimi
  2. Komitasyon
  3. Durum Vektörlerinin Zamanla Değişimi

 • Ders-4 26Dakika 53Saniye

  1. Zamana Bağımlı Schrödinger Denklemi
  2. Kararlı Durumlar
  3. Ehrenfest Teoremi
  4. Enerji Korunumu

 • Ders-5 39Dakika 48Saniye

  1. Komitasyon
  2. Konum Gösterimi
  3. Konum Operatörü
  4. Momentum Operatörü

 • Ders-6 48Dakika 7Saniye

  1. Konumu İyi Bilinen Durumlar
  2. Momentumu İyi Bilinen Durumlar
  3. Çift Yarık Deneyi

 • Ders-7 44Dakika 34Saniye

  1. Konum - Momentum Belirsizliği (Heisenberg Belirsizlik İlişkisi)

 • Ders-8 38Dakika 42Saniye

  1. Virial Teoremi

 • Ders-9 55Dakika 22Saniye

  1. Harmonik Salınıcı (Kesim 1: Enerji Özdeğerleri)

 • Ders-10 44Dakika 3Saniye

  1. Harmonik Salınıcı (Kesim 2: Dalga Fonksiyonları)

 • Ders-11 44Dakika 40Saniye

  Simetri ve Korunumlu Nicelikler

  1. Z- Eksenine Koordinat Rotasyonu
  2. Bu Rotasyonu Gerçeklestiren Operatör
  3. Çok Küçük Açılı Rotasyon
  4. Kuantum Mekaniksel Bu Operatörün İfadesi
  5. Açısal Momentum Operatörü
  6. Lineer Momentum Operatörü
  7. Hamiltonyen Operatörü
  8. Rotasyonel Simetri ve Açısal Momentumun Korunumu
  9. X-ekseni Üzerinde Translational Simetri ve Lineer Momentumun Korunumu
  10. Zaman Ekseninde Translational Simetri ve Enerjinin Korunumu
  11. Lineer Momentumun Korunumuna Bir Örnek.
  12. Unitary Operatör

 • Ders-12 45Dakika 36Saniye

  1. Parite Operatörü
  2. Kare Kuyu Potansiyeli
  3. Potansiyel Kuyusundaki Parçacığın Dalga Fonksiyonları
  4. Çift Parite Durumları
  6. Bağlı Durumlar

 • Ders-13 47Dakika 51Saniye

  1. Açısal Momentum Operatörü
  2. İndirgeme Yükseltme Operatörleri
  3. Bu Operatörler Arasındaki Komite İlişkileri
  4. Yükseltme ve İndirgeme Operatörlerinin Durum Vektörü Üzerindeki Etkileri
  5. Yarım Sayı Açısal Momentuma Sahip Parçacıklar
  6. Tam Sayı Açısal Momentuma Sahip Parçacıklar
  7. Z-ekseni Etrafında 360 Derece Dönme

 • Ders-14 1Saat 0Dakika 56Saniye

  Orbital Açısal Momentum (Özdeğerler)
  1. Orbital Açısal Momentumun Klasik Mekanikteki İfadesi
  2. Orbital Açısal Kuantum Mekaniğindeki İfadesi
  3. Orbital Açısal Momentumun Durum Vektörü Üzerine Etki Ettiğinde Yaptiği Şey
  4. Orbital Açısal Momentumun Bileşenleri Arasındaki Komite İlişkisi
  5. L2 ve Lz Operatörlerinin Özvektörleri ve Özdeğerleri
  6. l ve m'nin Alabileceği Değerler
  7. L+ ve L- Operatörleri
  8. Normalizasyon Katsayıları

 • Ders-15 48Dakika 3Saniye

  Orbital Açısal Momentum (Dalga Fonksiyonları)
  1. Kartezyen Koordinat Sistemi ile Küresel Koordinat Sistemi Arasındaki İlişkileri
  2. L+, L- ve Lz Operatörlerinin Kartezyen Koordinatlardaki İfadesi
  3. L+, L- ve Lz Operatörlerinin Küresel Koordinatlardaki İfadesi
  4. Dalga Fonksiyonları
  5. Asosiye Legendre Fonksiyonları

 • Ders-16 33Dakika 58Saniye

  Orbital Açısal Momentum (Kesim 3: L2 Operatörü)
  1. L2 Operatörünün Küresel Koordinatlardaki İfadesi
  2. Hamiltonyen Operatörünün Kinetik Kısmı
  3. Radyal Harekete Tekabül Eden Operatör
  4. Tegetsel Harekete Tekabul Eden Operatör
  5. Radyal Momentum Operatörü

 • Ders-17 50Dakika 46Saniye

  Spin Açısal Momentum

  1. Manyetik Dipol Momentin Tanımı
  2. Manyetik Dipol Momentum Orbital Açısal Momentumla İlişkisi
  3. Manyetik Dipol Momentum Spin ile İlişkisi
  4. Kuantum Mekaniğinde Spinin İfadesi
  5. Elektronun Spini
  6. Elektronun Spinini Ölçme
  7. Spin Açısal Momentum Operatörü
  8. Spin Açısal Momentum Operatörünü Bileşenleri Arasındaki Komite İlişkisi
  9. Özdeğerler ve Özvektörler
  10. s=0 Parçacıklar
  11. s=1/2 Parçacıklar
  12. Pauli Matrisleri

 • Ders-18 48Dakika 31Saniye

  Stern-Gerlach Deneyi
  1. Stern-Gerlach Deneyi
  2. Stern-Gerlach Filtreleri

 • Ders-19 51Dakika 57Saniye

  Hidrojen Atomu (Kesim 1: Hamiltonyen Operatörü)
  1. Hamiltonyen Operatörünün Kartezyen Koordinatlarda İfadesi
  2. Hamiltonyen Operatörünün Kütle Merkezi Koordinatında İfadesi
  3. İndirgenmiş Kütle
  4. İndirgeme-Yükseltme Operatörleri

 • Ders-20 43Dakika 53Saniye

  Hidrojen Atomu (Kesim 2: Enerji Özdeğerleri)

  1. Yükseltme-Alçaltma Operatörleri Arasındaki Komite İlişkisi
  2. Yükseltme Operatörünü Hamiltonyenle Komite İlişkisi
  3. Yükseltme Operatörünün Durum Vektörü Üzerindeki Etkisi ve Fiziksel Yorumu
  4. Enerji Özdeğerleri
  5. Rydberg Sabiti
  6. Rydberg Sabitinin Fiziksel Anlamı ve Değeri
  7. Dejenere Durumlar
  8. Lymann Serisi
  9. Balmer Serisi
  10. Pocshen Serisi

 • Ders-21 56Dakika 46Saniye

  Hidrojen Atomu (Kesim 3: Dalga Fonksiyonları)
  1.Tam Dairesel Yörüngeye Karşılık Gelen Dalga Fonksiyonu
  2. Normalizasyon Katsayının Bulunması
  3. r'nin Beklenen Değeri
  4. Tam Dairesel Olmayan Yörüngeye Karşılık Gelen Dalga Fonksiyonları

 • Ders-22 22Dakika 47Saniye

  Bileşik Sistemler ve Kuantum Dolanıklılık

  1. İki parçacıklı Sistemin Durum Vektörü
  2. Bayes Teoremi
  3. Dolanık Sistemler

 • Ders-22 47Dakika 39Saniye

  Bileşik Sistemler ve Kuantum Dolanıklılık

  1. Açısal Momentumun Toplanması
  2. Spinli İki Parçacığın Dolanık Durumları
  3. Operatörler
  4. İki Elektronun Dolanık Durumları

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız