Nuclear Physics | Nükleer Fizik

Açıklama

Prof. Dr. Necati ÇELİK tarafından hazırlanan 14 Ders 12Saatlik Nükleer Fizik dersi e-ducation.co adresine özel olarak hazırlanmış ve tüm geliri Prof. Dr. Necati ÇELİK BURS FONU'na aktarılmaktadır.

Nükleer fizik veya çekirdek fiziği, atom çekirdeklerinin etkileşimlerini ve parçalarını inceleyen bir fizik alanıdır.

Nuclear physics is the field of physics that studies atomic nuclei and their constituents and interactions. Other forms of nuclear matter are also studied. Nuclear physics should not be confused with atomic physics, which studies the atom as a whole, including its electrons.


Dersler

 • 14 Ders
 • 12Saat 13Dakika 38Saniye
 • Ders-1 46Dakika 53Saniye

  1. Atom Modelleri Tarihsel Kısa Bir Bakış
  1.1 Dalton Atom Modeli
  1.2 Thomson Atom Modeli
  1.3 Rutherford Atom Modeli
  1.4 Nagaoka Atom Modeli
  1.5 Bohr Atom Modeli
  1.6 Modern Atom Modeli
  2. Geiger ve Marsden'in Alfa Parçacıklarıyla Yaptıkları Deney,
  3. Rutherford'un Sonuçları Yorumlaması ve Nükleer Fiziğin Başlangıcı

 • Ders-2 31Dakika 4Saniye

  1. Çekirdeğin Yükü
  2. Çekirdeğin Kütlesi
  3. Nötronun Keşfi
  4. Kararlılık Bölgesi
  5. Nükleer Uzunluk Skalası
  6. Nükleer Zaman Skalası
  7. Nükleer Enerji Birimi
  8. Nükleer Kütle Birimi

 • Ders-3 46Dakika 9Saniye

  1.Görme İşleminin Mantığı
  2. de-Broglie Dalga Boyu
  3. Elektron Saçılma Deneyi
  4. 12C Çekirdeğinin Yarıçapı
  5. Çekirdekteki Yük Dağılımı
  6. Çekirdekteki Kütle Dağılımı
  7. Wood-Saxon Fonksiyonu

 • Ders-4 1Saat 15Dakika 12Saniye

  1. Çekirdekteki Kütle Dağılımı
  2. Wood-Saxon Fonksiyonu
  3. Çekirdeğin Kabuk Kalınlığı
  4. Çekirdeğin Yarıçapı
  4.1 Hidrojen Benzeri Atomların Enerji Seviyeleri
  4.2 1s Elektronunun Enerji Seviyesi
  4.3 Çekirdeğin Yarıçapından Dolayı Coulumb Potansiyel Enerjisindeki Değişim
  4.4 K(alpha) X-Işınları

 • Ders-5 54Dakika 24Saniye

  1. Kararlılık Vadisi
  2. Beta + Işıması
  3. Beta - Işıması
  4. Alfa Işıması
  5. Fisyon
  6. Çekirdeğin Toplam Enerjisi
  7. Nükleer Bağlanma Enerjisi
  8. Atomik Bağlanma enerjisi
  9. Kütle Spektrometresi
  10. Nükleon Başına Bağlanma Enerjisi Grafiği

 • Ders-6 55Dakika 58Saniye

  1. Deneysel Bağlanma Enerjisi Grafiği
  2. Çekirdekteki Nükleonların Oluşturduğu Çift Sayısı
  3. Nükleon Başına Bağlanma Enerjisi Neyle Orantılı?
  4. Hacim Terimi
  5. Yüzey Terimi
  6. Coulomb Terimi
  7. Asimetrik Terim
  8. Çiftlenim Terimi

 • Ders-7 1Saat 3Dakika 39Saniye

  1. Yarı Ampirik Bağlanma Enerjisi (BE) Formülü
  2. BE Hesabı
  3. Bazı Çekirdeklerin BE ve Nükleon Başına BE Hesabı
  4. Excel Hesapları
  5. Çekirdekteki Proton (Z) ve Nötron (N) Sayılarının Belirlenmesi
  6. Excel Hesapları

 • Ders-8 37Dakika 54Saniye

  1. Minimum Kütle Enerjisini Veren Proton ve Nötron Sayısı
  2. Tek-A Çekirdekler ve Radyoaktif İzobarlar
  3. Çift-A Çekirdekler ve Radyoaktif İzobarlar

 • Ders-9 1Saat 8Dakika 1Saniye

  1. Proton Sızdırma Çizgisi
  2. Nötron Sızdırma Çizgisi
  3. Proton Ayırma Enerjisi
  4. Nötron Ayırma Enerjisi
  5. Alfa Işıması
  6. Alfa Işımasının Enerjik Olarak Mümkün Olduğu Sınır

 • Ders-10 52Dakika 21Saniye

  1. Yıldızlar genel
  2. Öldükten Sonra Yıldızlara Ne Olur?
  3. Yıldızlarda Nükleer Füzyon
  4. Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi
  5. Yarı Ampirik Bağlanma Enerjisinin Nötron Yıldızlarına Uygulanması
  6. Bir Nötron Yıldızının Bağlı Olması İçin Olması Gereken Minimum Nötron Sayısı
  7. Nötron Yıldızının Kütlesi ve Güneşin Kütlesiyle Kıyaslanması
  8. Nükleer Füzyon
  9. Döteron Oluşumu
  10. Döteron Darboğazı

 • Nükleer Kuvvetlerin Doğası 40Dakika 43Saniye

  1. Nükleer Kuvvetlerin Özellikleri
  2. Döteron
  3. Kuarklar
  4. Kuark Çesitleri
  5. Kuarkların Yükleri
  6. Proton ve Nötronun Kuark Yapısı
  7. Kuarkların Renkleri
  8. Kuarkların Renk Etkileşimi

 • Döteron 57Dakika 44Saniye

  1. Döteronun Bağlanma Enerjisi
  2. Döteronun Etkileşim Mesafesi
  3. Etkileşim Potansiyel Enerjisi Fonksiyonu
  4. Hamiltonyen
  5. Zamandan Bağımsız Schrödinger Denklemi
  6. Potansiyel Kuyusunun Derinliği
  7. Normalizasyon

 • Ders-13 53Dakika 41Saniye

  1. Döteron Dalga Fonsiyonları
  2. Kare Kuyu Potansiyeli
  3. İndirgenmiş Kütle
  4. Dalga Fonsiyonunun Yorumu
  5. Orbital Açısal Momentum
  6. Spin Açısal Momentum
  7. Toplam Açısal Momentum
  8. Nükleer Spin
  9. Parite
  10. Döteronun Spin ve Paritesi

 • Ders-14 49Dakika 55Saniye

  1. Döteronun Ölçülmüş Spin ve Paritesi
  2. Olası Spin-Parite Kombinasyonları
  3. Nükleer Kuvvetlerin Spin Bağımlılığı
  4. Döteronun Manyetik Momenti
  5. Bohr Magneton
  6. Nükleer Magneton
  7. Döteronun Elektrik Kuadrapol Momenti

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız