Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Açıklama

Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standart hükümlerine göre ilgili işyerlerinde patlamadan korunma dokümanı hazırlamakta zorlanan kişilere rehber olması için hazırlanan bu eğitimin tüm dersleri dikkatlice izlenip dinlendiğinde katılımcı patlamadan korunma dokümanı hazırlayabilecek duruma gelecektir.


Gereksinimler
 • Eğitime katılmak için herhangi bir gereksinim yoktur. Genel kimya ve matematik bilgisi olan kişiler bu eğitimi alabilir. İSG profesyoneli olan kişiler bu eğitimdeki konuları rahatlıkla anlayabilir.

Dersler

 • 44 Ders
 • 9Saat 17Dakika 33Saniye
 • Önizleyin Giriş 5Dakika 26Saniye

  Eğitmen kendini tanıtıyor ve eğitim hakkında genel bilgi veriyor.

 • Yangın ve Patlama Tanımı ve Tipleri 22Dakika 13Saniye

  Yangın ve patlamanın tanımları ve arasındaki farkların anlatıldığı derste yangın ve patlama tipleri üzerinde duruluyor.

 • Patlama İle İlgili Tanımlar-1 15Dakika 38Saniye

  Patlama ile ilgili teknik ve sık kullanılan terimlerin tanımı yapılıyor.

 • Patlama İle İlgili Tanımlar-2 10Dakika 38Saniye

  Patlama ile ilgili teknik ve sık kullanılan terimlerin tanımların yapılmasına devam ediliyor.

 • Patlama İle İlgili Çalışmaların Tarihçesi ve Ülkemizde PKD Mevzuatı 8Dakika 23Saniye

  Dünya genelinde patlama ile ilgili çalışmaların tarihçesi ve ülkemizde patlamadan korunma çalışmaları ile ilgili mevzuat bilgileri anlatılıyor.

 • PKD Kapsamı ve PKD Hazırlamak İçin Ön Çalışmalar 15Dakika 33Saniye

  Patlamadan korunma dokümanının hazırlanması gerek işyerlerinin nereler olduğu ve hangi işyerlerinin PKD hazırlama kapsamı dışında olduğu üzerinde duruluyor. PKD hazırlamak için yapılacak ön çalışmaların neler olduğu anlatılıyor.

 • PKD Kontrol Listesi Nasıl Olmalıdır 11Dakika 5Saniye

  Patlamadan korunma dokümanı çalışmalarına başlamak için işyeri çalışma ortamı gözetimi sırasında nasıl bir kontrol listesinin hazırlanması gerektiği anlatılıyor.

 • Tutuşturucu Kaynaklar-1 10Dakika 38Saniye

  Tutuşturucu kaynak çeşitleri anlatılıyor.

 • Tutuşturucu Kaynaklar-2 8Dakika 19Saniye

  Tutuşturucu kaynak çeşitleri anlatılmaya devam ediliyor.

 • Tehlikeli Kimyasal Listesi ve Proses, İş Ekipmanı Bilgileri Tablosunun Hazırlanması 10Dakika 45Saniye

  İşyerinde muhtemel patlayıcı ortam oluşturabilecek yancı kimyasalların listesinin nasıl çıkarılacağı ve bu kimyasalların teknik bilgilerinin nasıl konsolide edileceği anlatılıyor.

 • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması 11Dakika 4Saniye

  Muhtemel patlayıcı ortamların nasıl sınıflandırılması gerektiği anlatılıyor.

 • Tehlikeli Bölgelerin Belirlenme Aşamaları 6Dakika 18Saniye

  Tehlikeli bölgelerin bölge tiplerinin hangi aşamalar sonucu belirlendiği anlatılıyor.

 • Salım Derecelerinin Tanımı, Tipleri ve Değerlendirilmesi 17Dakika 29Saniye

  Salım kaynakları, salım tipleri ve salım derecelerinin nasıl belirlendiği anlatılıyor.

 • Salım Kaynaklarının Toplanması 9Dakika 22Saniye

  Muhtemel patlayıcı ortamlardaki birden fazla, aynı tip veya farklı tipte olan salım kaynaklarının hangi kurallara göre toplanacağı anlatılıyor.

 • Salım Oranı ve Salım Oranını Etkileyen Parametreler 12Dakika 32Saniye

  Salım kaynaklarından muhtemel patlayıcı ortama yayılan salım oranının hesaplanması ve salım oranını etkileyen parametreler anlatılıyor.

 • Sıvılarda ve Havuzlarda Salım Oranı Hesaplamaları 24Dakika 32Saniye

  Muhtemel patlayıcı ortama salım yapan sıvıların veya sıvı havuzlarının salım oranlarının hesaplanma mantığı anlatılıyor.

 • Gaz ve Buharlarda Salım Oranı Hesaplamaları 14Dakika 8Saniye

  Muhtemel patlayıcı ortamlara salım yapan gaz veya buharların salım oranı hesaplama mantığı anlatılıyor.

 • Havalandırmanın Değerlendirilmesi 10Dakika 3Saniye

  Bölge tipi tespitinde havalandırmanın değerlendirme mantığı anlatılıyor.

 • Havalandırma Etkinliği ve Binadışı (Açık) Alanlarda Havalandırma Etkinliğinin (Derecesinin) Belirlenmesi 23Dakika 13Saniye

  Havalandırma etkinliği ve binadışı (Açık) alanlarda havalandırma etkinliğinin (Derecesinin) belirlenmesi kriterleri anlatılıyor.

 • Önizleyin Binaiçi (Kapalı) Alanlarda Havalandırma Etkinliğinin (Derecesinin) Değerlendirilmesi 18Dakika 7Saniye

  Binaiçi (Kapalı) alanlarda havalandırma etkinliğinin (Derecesinin) değerlendirilme mantığı anlatılıyor.

 • Havalandırma Emre Amadeliğinin Değerlendirilmesi ve Belirlenmesi 10Dakika 55Saniye

  Havalandırma emre amadeliğinin tanımı ve havalandırma emre amadeliğinin değerlendirme kriterleri anlatılıyor.

 • Tehlikeli Bölge Sınıfının ve Büyüklüğünün Belirlenmesi 13Dakika 37Saniye

  Muhtemel patlayıcı gaz atmosferlerin tehlike bölge sınıfının ve büyüklüğünün değerlendirme mantığı anlatılıyor.

 • Teorik Havalandırma Akış Hızının Hesaplanması 5Dakika 54Saniye

  Arkaplan derişiminin kritik derişime seyreltilmesi için gerekli havalandırma akış hızının ne olması gerektiğinin eşitliklerle hesaplama yöntemleri anlatılıyor.

 • Teorik (Kalıcılık) Süresinin Hesaplanması 6Dakika 45Saniye

  Arkaplan derişiminin kritik derişime seyreltilmesi için gerekli olan sürenin eşitliklerle hesaplama yöntemleri anlatılıyor.

 • Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırma Verilerinin Listelenmesi 8Dakika 27Saniye

  Muhtemel patlayıcı ortamların tehlike bölgeleri tespit edildikten sonra bu verilerin nasıl listeleneceği anlatılıyor.

 • Önizleyin Muhtemel Patlayıcı Gaz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-1 23Dakika 49Saniye

  TS EN 60079-10-1 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Muhtemel Patlayıcı Gaz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-2 26Dakika 39Saniye

  TS EN 60079-10-1 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Muhtemel Patlayıcı Gaz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-3 11Dakika 31Saniye

  TS EN 60079-10-1 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Toz Patlamalarına Giriş ve Tanımlar 15Dakika 55Saniye

  Muhtemel patlayıcı toz ortamların tanımlaması yapılıyor ve toz patlamasının nasıl meydana gelebileceği anlatılıyor.

 • Yanıcı Tozların Tehlike ve Riskleri-Tozların Sınıflandırılması 13Dakika 8Saniye

  Yanıcı tozların meydana getirdiği tehlike ve riskler anlatılarak tozların sınıflandırılma kriterleri anlatılıyor.

 • Toz Parametreleri 11Dakika 15Saniye

  Muhtemel toz içeren patlayıcı ortamlarda ki tozun karakteristik bilgilerini içeren ve toz hakkında bilgi edinmemizi sağlayan parametreler anlatılıyor.

 • Toz Patlamaları İçin Tehlikeli Alanların Belirlenmesi Aşamaları 14Dakika 8Saniye

  Muhtemel toz içeren patlayıcı ortamların tehlike sınıflandırılması yapılırken izlenecek yol, yöntem ve değerlendirmeler anlatılıyor.

 • Toz Patlamaları İçin Salım Dereceleri, Tehlikeli Bölgelerin Değerlendirilmesi, Seçimi ve İşaretlenmesi 18Dakika 58Saniye

  Toz patlamaları için salım kaynakları ve dereceleri ile birlikte salım dereceleri ile tehlike bölge sınıflarının eşleştirme kriterleri anlatılıyor. Tehlike bölge sınıflarının işaretleme tipleri öğretiliyor.

 • Yanıcı Tozlu Ortamlarda Bakımın (Temizlik) Önemi ve Seviyeleri 6Dakika 48Saniye

  Yanıcı tozlu çalışma ortamlarında ki bakım (temizlik) şartları ve seviyeleri anlatılıyor. Temizliğin tehlike bölge sınıflarının üzerine etkisi öğretiliyor.

 • Önizleyin Muhtemel Patlayıcı Toz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-1 5Dakika 38Saniye

  TS EN 60079-10-2 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı toz ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Muhtemel Patlayıcı Toz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-2 3Dakika 6Saniye

  TS EN 60079-10-2 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı toz ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Muhtemel Patlayıcı Toz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-3 4Dakika 4Saniye

  TS EN 60079-10-2 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı toz ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Muhtemel Patlayıcı Toz Ortamlar İçin Uygulama Örneği-4 5Dakika 56Saniye

  TS EN 60079-10-2 standardında verilen örnek bir muhtemel patlayıcı toz ortamın uygulamalı olarak çözümü anlatılıyor.

 • Patlayıcı gaz ve yanıcı tozların aynı çalışma ortamında bulunması durumunda tehlikeli bölgelerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. 6Dakika 30Saniye

 • Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Ekipman ve Teçhizatların Sınıflandırılması 14Dakika 44Saniye

  Patlayıcı ortamlarda kullanılacak ekipman ve teçhizatların olması gereken özellikleri, sınıflandırılması ve gruplandırma tipleri anlatılıyor.

 • Teçhizat Koruma Tipleri, Etiketleme ve İşaretlemeler 14Dakika 5Saniye

  Patlayıcı ortamlarda kullanılan teçhizat koruma tipleri, etiketleme ve işaretlemeler anlatılıyor.

 • Patlamadan Korunma Dokümanının Dokümantasyonu 7Dakika 59Saniye

  Patlamadan korunma dokümanının ilgili mevzuata göre nasıl dokümante edilip resmi bir dokümana dönüştürülme sürecinin tamamı anlatılıyor. Konuyla ilgili püf noktaları öğretiliyor.

 • Muhtemel Patlamanın Etkilerinin Modellenmesi (ALOHA Kullanımı) 20Dakika 32Saniye

  Patlamadan korunma dokümanı kapsamı dışında olmasına rağmen katastrofik olaylar nedeniyle oluşan patlamanın modellenme uygulaması için ALOHA programının kullanımı anlatılıyor.

 • PKD Hazırlama Taslağı Örneği 21Dakika 44Saniye

  İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak hazırlanmış bir patlamadan korunma dokümanı taslağı (master dosya) öğrencilerle paylaşılıp bu doküman içeriği anlatılıyor.

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız