SPSS ile İleri Seviye İstatistik Eğitimi

Açıklama

Dersler kapsamında öncelikle ilgili analizin özellikleri, önemli noktaları, hipotezleri ve varsayımları hakkında bilgi verilecektir.
Testler öncesinde varsayımların nasıl test edileceklerini öğreneceksiniz.
Bu ders kapsamında ortalama karşılaştırma testlerini (Tek yönlü, iki yönlü, MANOVA, ANCOVA, tekrarlı ölçümler,  iki yönlü tekrarlı ve karma desen), nonparametrik testleri ( KruskalWallis, Friedman), yordama testlerini (Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, hiyerarşik regresyon, ikili lojistik   regresyon, sıralı lojistik regresyon, çoklu lojistik regresyon), çok boyutlu ölçekleme analizini, kümeleme analizlerini (cluster, discriminant), azaltma anazilerini (Correspondance(uygunluk), PrincipleComponant Analysis (Temel Bileşenler Analizi)) SPSS ile yapmayı öğreneceksiniz.
Her analiz dersinin sonunda verilerin nasıl yorumlanacağını nasıl raporlanacağını örnek uygulamalar üzerinden öğreneceksiniz.
 

Neler Öğreneceksiniz?
 • Ortalama karşılaştırma testleri

  Varyans analizi testleri (ANOVA): Tek yönlü, iki yönlü, MANOVA, ANCOVA, tekrarlı ölçümler, iki yönlü tekrarlı ve karma desen

 • Non-Parametrik testler

  KruskalWallis, Friedman

 • Yordama Testleri

  Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, hiyerarşik regresyon, ikili lojistik regresyon, sıralı lojistik regresyon, çoklu lojistik regresyon

 • Çok boyutlu ölçekleme

 • Kümeleme analizleri

  Cluster, discriminant

 • Azaltma analizleri

  Correspondance (uygunluk), Principle Componant Analysis (Temel Bileşenler Analizi)


Gereksinimler
 • Bu dersi anlamanız için SPSS’i temel seviyede kullanmayı bilmeniz gerekir.
 • İleri düzey istatistikleri anlamanız için, daha önce istatistik dersi almanız veya bu dersin temel seviye olarak adlandırdığımız bölümünü bitirmiş olmanız gerekir.

Dersler

 • 105 Ders
 • 7Saat 0Dakika 57Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-1 5Dakika 30Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-2 3Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-3 2Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-4 4Dakika 34Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-5 2Dakika 2Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-1 6Dakika 13Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-2 5Dakika 30Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-3 6Dakika 23Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-4 4Dakika 17Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-5 5Dakika 42Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-6 4Dakika 54Saniye
 • MANOVA-1 2Dakika 53Saniye
 • MANOVA-2 8Dakika
 • MANOVA-3 3Dakika 20Saniye
 • MANOVA-4 5Dakika 38Saniye
 • MANOVA-5 3Dakika 5Saniye
 • ANCOVA-1 3Dakika 12Saniye
 • ANCOVA-2 3Dakika 50Saniye
 • ANCOVA-3 5Dakika 51Saniye
 • ANCOVA-4 3Dakika 28Saniye
 • ANCOVA-5 2Dakika 40Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-1 3Dakika 10Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-2 6Dakika 37Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-3 3Dakika 7Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-1 3Dakika 41Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-2 5Dakika 33Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-3 2Dakika 49Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-4 2Dakika 27Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-5 5Dakika 50Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-6 3Dakika 31Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-1 2Dakika 25Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-2 7Dakika 16Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-3 2Dakika 13Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-4 5Dakika 32Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-5 1Dakika 37Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-6 2Dakika 14Saniye
 • Kruskal Wallis-1 1Dakika 51Saniye
 • Kruskal Wallis-2 4Dakika 3Saniye
 • Kruskal Wallis-3 1Dakika 24Saniye
 • Friedman Testi- 1Dakika 32Saniye
 • Friedman Testi-2 3Dakika 34Saniye
 • Friedman Testi-3 1Dakika 56Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-1 1Dakika 55Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-2 2Dakika 34Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-3 5Dakika 9Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-4 2Dakika 44Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-5 2Dakika 13Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-1 1Dakika 48Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-2 4Dakika 46Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-3 4Dakika 32Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-4 3Dakika 36Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-5 2Dakika 9Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-1 5Dakika 42Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-2 4Dakika 16Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-3 3Dakika 1Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-1 2Dakika 3Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-2 4Dakika 25Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-3 3Dakika 34Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-1 1Dakika 33Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-2 3Dakika 3Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-3 2Dakika 24Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-4 3Dakika 30Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-5 2Dakika 58Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-6 3Dakika 53Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-7 2Dakika 46Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-8 3Dakika 52Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-1 4Dakika 17Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-2 6Dakika 22Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-3 4Dakika 8Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-4 3Dakika 41Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-5 3Dakika
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-6 1Dakika 25Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-7 2Dakika 51Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-8 2Dakika 41Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-1 2Dakika 34Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-2 8Dakika 59Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-3 5Dakika 29Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-4 5Dakika 25Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-5 3Dakika 53Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-6 4Dakika 58Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-7 2Dakika 51Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-8 3Dakika 38Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-1 3Dakika 20Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-2 6Dakika 47Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-3 5Dakika 30Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-4 4Dakika 1Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-5 4Dakika 7Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-1 2Dakika 49Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-2 10Dakika 38Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-3 3Dakika 21Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-4 7Dakika 13Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-5 3Dakika 35Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-1 2Dakika 41Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-2 5Dakika 28Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-3 7Dakika 43Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-4 8Dakika 6Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-5 3Dakika 35Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-6 4Dakika 6Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-1 1Dakika 25Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-2 5Dakika 35Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-3 2Dakika 6Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-4 1Dakika 57Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-1 4Dakika 24Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-2 8Dakika 49Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-3 2Dakika 49Saniye

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız