SPSS ile İstatistik Eğitimi

Açıklama

Bu dersi alanlar öncelikle, SPSS’te veri tabanı oluşturma ve veri girişinin nasıl yapılacağını, veri girişi yapıldıktan sonra, SPSS ile veri manipülasyonu yaparak verileri analize uygun hale getirmeyi öğreneceklerdir. Örneğin, veri kodlarını değiştirme, veriler üzerinde matematik işlemler yapma, bazı verileri analiz dışı tutma, boş verileri tamamlama, verileri sıralama vs.
Analiz aşamasında ilk olarak, verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin (sıklık, yüzde, ortalama, standart sapma vs) nasıl hesaplanacağını, verilerin grafiklerle (çapraz tablo, sütun grafik, çizgi grafik, saçılım grafiği, boxplotvs) sunumunun nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
İstatistik testleri öncesinde varsayımların (normallik, uç değerler, levene) nasıl test edileceğini öğreneceksiniz.Üç temel varsayımın yanında her teste özel varsayımları da ilgili test sürecinde öğreneceksiniz.

Neler Öğreneceksiniz?
 • 1. Ortalama karşılaştırma testlerini:

  t testleri: Tek örneklem, bağımlı gruplar, bağımsız gruplar
  Varyans analizi testleri (ANOVA): Tek yönlü, iki yönlü, MANOVA, ANOCA, tekrarlı ölçümler, iki yönlü tekrarlı ve karma desen

 • 2. Non-Parametrik testler:

  Mann-Whitney U, Wilcoxon, KruskalWallis, Friedman, Mcnemar

 • 3. İlişki testleri:

  Korelasyon testleri: Pearson, spearman, kısmi
  Ki-kare: Ki-kare ilişki testi

 • 4. Yordama Testleri:

  Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, hiyerarşik regresyon, ikili lojistik regresyon, sıralı lojistik regresyon, çoklu lojistik regresyon

 • 5. Güvenirlik analizleri:

  Cronbach, Kappa, Kendals

 • 6. Çok boyutlu ölçekleme

 • 7. Kümeleme analizleri:

  Cluster, discriminant

 • 8. Azaltma analizleri:

  Correspondance(uygunluk), PrincipleComponant Analysis (Temel Bileşenler Analizi)


Gereksinimler
 • Bu dersi anlamak için daha önceden bir istatistik dersi almış olmanız gerekmez. Sadece temel istatistik kavramlarını (ortalama, standart sapma, değişken vs.) bilmeniz yeterlidir.
 • Ders temel, orta ve ileri düzey istatistik olarak organize edilmiştir. Dersleri ön bilgi düzeyinize göre takip etmeniz anlamanızı kolaylaştıracaktır. Analiz tekniklerini sıralı takip etmeniz anlamlı öğrenmenizi destekleyecektir.
 • Dersi anlamak için SPSS ön bilgisi gerekmez.

Dersler

 • 181 Ders
 • 11Saat 15Dakika 31Saniye
 • Copy Data set 1Dakika 12Saniye
 • Define 2Dakika 47Saniye
 • Merge 3Dakika 10Saniye
 • Select Cases 8Dakika 27Saniye
 • Sort Cases 3Dakika 7Saniye
 • Split File 4Dakika 51Saniye
 • Transpose 2Dakika 23Saniye
 • Weight Cases 4Dakika 26Saniye
 • Compute Variable 5Dakika 3Saniye
 • Replace Missing Values 3Dakika 56Saniye
 • Automatic Recorde 3Dakika 27Saniye
 • Rank Cases 4Dakika
 • Recode 8Dakika 18Saniye
 • Çizgi Grafik 3Dakika 43Saniye
 • Saçılım Grafiği 5Dakika 14Saniye
 • Sütun Grafik 5Dakika 43Saniye
 • Frequencies 4Dakika 38Saniye
 • Descriptive 2Dakika 54Saniye
 • Means 3Dakika 45Saniye
 • Crosstab 3Dakika 14Saniye
 • Explore 2Dakika 34Saniye
 • Custom 6Dakika 46Saniye
 • Çok Seçimli 5Dakika 43Saniye
 • Normallik-1 7Dakika 25Saniye
 • Normallik-2 4Dakika 3Saniye
 • Normallik-3 4Dakika 10Saniye
 • Outliers 8Dakika 54Saniye
 • Levene Testi 3Dakika 14Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-1 2Dakika 4Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-2 2Dakika 53Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-3 0Dakika 50Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-4 2Dakika 3Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-5 2Dakika 31Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-1 3Dakika 12Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-2 3Dakika 53Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-3 2Dakika 4Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-4 2Dakika 20Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-5 3Dakika 9Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-1 2Dakika 47Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-2 4Dakika 37Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-3 2Dakika 3Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-4 2Dakika 19Saniye
 • Pearson Korelasyon-1 2Dakika 31Saniye
 • Pearson Korelasyon-2 3Dakika 2Saniye
 • Pearson Korelasyon-3 1Dakika 29Saniye
 • Pearson Korelasyon-4 1Dakika 46Saniye
 • Spearman Korelasyon-1 2Dakika 48Saniye
 • Spearman Korelasyon-2 2Dakika 26Saniye
 • Spearman Korelasyon-3 1Dakika 45Saniye
 • Kısmi Korelasyon-1 2Dakika 42Saniye
 • Kısmi Korelasyon-2 3Dakika 57Saniye
 • Kısmi Korelasyon-3 1Dakika 43Saniye
 • Kısmi Korelasyon-4 1Dakika 47Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-1 1Dakika 27Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-2 1Dakika 34Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-3 1Dakika 19Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-4 1Dakika 13Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-1 2Dakika 2Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-2 3Dakika 18Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-3 2Dakika 48Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-4 1Dakika 44Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-1 5Dakika 30Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-2 3Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-3 2Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-4 4Dakika 34Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-5 2Dakika 2Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-1 6Dakika 13Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-2 5Dakika 30Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-3 6Dakika 23Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-4 4Dakika 17Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-5 5Dakika 42Saniye
 • İki Yönlü ANOVA-6 4Dakika 54Saniye
 • MANOVA-1 2Dakika 53Saniye
 • MANOVA-2 8Dakika
 • MANOVA-3 3Dakika 20Saniye
 • MANOVA-4 5Dakika 38Saniye
 • MANOVA-5 3Dakika 5Saniye
 • ANCOVA-1 3Dakika 12Saniye
 • ANCOVA-2 3Dakika 50Saniye
 • ANCOVA-3 5Dakika 51Saniye
 • ANCOVA-4 3Dakika 28Saniye
 • ANCOVA-5 2Dakika 40Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-1 3Dakika 10Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-2 6Dakika 37Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-3 3Dakika 7Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-1 3Dakika 41Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-2 5Dakika 33Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-3 2Dakika 49Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-4 2Dakika 27Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-5 5Dakika 50Saniye
 • İki Yönlü Tekrarlı ANOVA-6 3Dakika 31Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-1 2Dakika 25Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-2 7Dakika 16Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-3 2Dakika 13Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-4 5Dakika 32Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-5 1Dakika 37Saniye
 • Karma Desen (Mixed) ANOVA-6 2Dakika 14Saniye
 • Mann Whitney Testi-1 2Dakika 26Saniye
 • Mann Whitney Testi-2 3Dakika 39Saniye
 • Mann Whitney Testi-3 2Dakika 1Saniye
 • Wilcoxon Testi-1 1Dakika 35Saniye
 • Wilcoxon Testi-2 3Dakika 20Saniye
 • Wilcoxon Testi-3 1Dakika 13Saniye
 • Kruskal Wallis-1 1Dakika 51Saniye
 • Kruskal Wallis-2 4Dakika 3Saniye
 • Kruskal Wallis-3 1Dakika 24Saniye
 • Friedman Testi- 1Dakika 32Saniye
 • Friedman Testi-2 3Dakika 34Saniye
 • Friedman Testi-3 1Dakika 56Saniye
 • McNemar Testi-1 0Dakika 58Saniye
 • McNemar Testi-2 3Dakika 46Saniye
 • McNemar Testi-3 1Dakika 43Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-1 1Dakika 55Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-2 2Dakika 34Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-3 5Dakika 9Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-4 2Dakika 44Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-5 2Dakika 13Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-1 1Dakika 48Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-2 4Dakika 46Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-3 4Dakika 32Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-4 3Dakika 36Saniye
 • Çoklu Doğrusal Regresyon-5 2Dakika 9Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-1 5Dakika 42Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-2 4Dakika 16Saniye
 • Temsili (Dummy) Değişken veTemsili Değişkenle Çoklu Doğrusal Regresyon-3 3Dakika 1Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-1 2Dakika 3Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-2 4Dakika 25Saniye
 • Hiyerarşik Regresyon-3 3Dakika 34Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-1 1Dakika 33Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-2 3Dakika 3Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-3 2Dakika 24Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-4 3Dakika 30Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-5 2Dakika 58Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-6 3Dakika 53Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-7 2Dakika 46Saniye
 • İkili Lojistik Regresyon-8 3Dakika 52Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-1 4Dakika 17Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-2 6Dakika 22Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-3 4Dakika 8Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-4 3Dakika 41Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-5 3Dakika
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-6 1Dakika 25Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-7 2Dakika 51Saniye
 • Sıralı (Ordinal) Lojistik Regresyon-8 2Dakika 41Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-1 2Dakika 34Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-2 8Dakika 59Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-3 5Dakika 29Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-4 5Dakika 25Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-5 3Dakika 53Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-6 4Dakika 58Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-7 2Dakika 51Saniye
 • Çok Kategorili (Multinomial) Lojistik Regresyon Analizi-8 3Dakika 38Saniye
 • Cronbach's Alfa 5Dakika 7Saniye
 • Cohen's Kappa 4Dakika 4Saniye
 • Kendall’s W 3Dakika 52Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-1 3Dakika 20Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-2 6Dakika 47Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-3 5Dakika 30Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-4 4Dakika 1Saniye
 • Çok Boyutlu Ölçekleme-5 4Dakika 7Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-1 2Dakika 49Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-2 10Dakika 38Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-3 3Dakika 21Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-4 7Dakika 13Saniye
 • Kümeleme (Cluster) Analizi-5 3Dakika 35Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-1 2Dakika 41Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-2 5Dakika 28Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-3 7Dakika 43Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-4 8Dakika 6Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-5 3Dakika 35Saniye
 • Ayırma (Discriminant) Analizi-6 4Dakika 6Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-1 1Dakika 25Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-2 5Dakika 35Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-3 2Dakika 6Saniye
 • Uygunluk (Correspondance) Analizi-4 1Dakika 57Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-1 4Dakika 24Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-2 8Dakika 49Saniye
 • Temel Bileşenler Analizi (PrincipleComponent Analysis)-3 2Dakika 49Saniye

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız