SPSS ile Temel Seviye İstatistik Eğitimi

Açıklama

Bu dersi alanlar öncelikle, SPSS’te veri tabanı oluşturma ve veri girişinin nasıl yapılacağını, veri girişi yapıldıktan sonra, SPSS ile veri manipülasyonu yaparak verileri analize uygun hale getirmeyi öğreneceklerdir. Örneğin, veri kodlarını değiştirme, veriler üzerinde matematik işlemler yapma, bazı verileri analiz dışı tutma, boş verileri tamamlama, verileri sıralama vs.
Analiz aşamasında ilk olarak, verilerin tanımlayıcı istatistiklerinin (sıklık, yüzde, ortalama, standart sapma vs) nasıl hesaplanacağını, verilerin grafiklerle (çapraz tablo, sütun grafik, çizgi grafik, saçılım grafiği, boxplotvs) sunumunun nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.
İstatistik testleri öncesinde varsayımların (normallik, uç değerler, levene) nasıl test edileceğini öğreneceksiniz.Üç temel varsayımın yanında her teste özel varsayımları da ilgili test sürecinde öğreneceksiniz.
İstatistik testleri kapsamında, ortalama karşılaştırma testlerini (Tek örneklem t testi, bağımlı gruplar t testi, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü ANOVA, tekrarlı ölçümler ANOVA), nonparametrik testleri, ilişki testlerini (korelasyon ve ki-kare), yordama testlerini (basit doğrusal regresyon) ve güvenirlik testlerini ( Cronbach, Kappa, Kendals)  SPSS ile yapmayı öğreneceksiniz.
Her analiz dersinin sonunda verilerin nasıl yorumlanacağını nasıl raporlanacağını örnek uygulamalar üzerinden öğreneceksiniz.

Neler Öğreneceksiniz?
 • Ortalama karşılaştırma testlerini

  t testleri: Tek örneklem, bağımlı gruplar, bağımsız gruplar
  Varyans analizi testleri (ANOVA): Tek yönlü, tekrarlı ölçümler,

 • Non-Parametrik testler

  Mann-Whitney U, Wilcoxon, KruskalWallis, Friedman, Mcnemar

 • İlişki testleri

  Korelasyon testleri: Pearson, spearman, kısmi
  Ki-kare: Ki-kare ilişki testi

 • Yordama Testleri

  Basit doğrusal regresyon

 • Güvenirlik testleri

  Cronbach, Kappa, Kendals


Gereksinimler
 • Bu dersi anlamak için daha önceden bir istatistik dersi almış olmanız gerekmez. Sadece temel istatistik kavramlarını (ortalama, standart sapma, değişken vs.) bilmeniz yeterlidir.
 • Analiz tekniklerini sıralı takip etmeniz anlamlı öğrenmenizi destekleyecektir.
 • Dersi anlamak için SPSS ön bilgisi gerekmez.

Dersler

 • 95 Ders
 • 5Saat 15Dakika 19Saniye
 • Copy Data set 1Dakika 12Saniye
 • Define 2Dakika 47Saniye
 • Merge 3Dakika 10Saniye
 • Select Cases 8Dakika 27Saniye
 • Sort Cases 3Dakika 7Saniye
 • Split File 4Dakika 51Saniye
 • Transpose 2Dakika 23Saniye
 • Weight Cases 4Dakika 26Saniye
 • Compute Variable 5Dakika 3Saniye
 • Replace Missing Values 3Dakika 56Saniye
 • Automatic Recorde 3Dakika 27Saniye
 • Rank Cases 4Dakika
 • Recode 8Dakika 18Saniye
 • Çizgi Grafik 3Dakika 43Saniye
 • Saçılım Grafiği 5Dakika 14Saniye
 • Sütun Grafik 5Dakika 43Saniye
 • Frequencies 4Dakika 38Saniye
 • Descriptive 2Dakika 54Saniye
 • Means 3Dakika 45Saniye
 • Crosstab 3Dakika 14Saniye
 • Explore 2Dakika 34Saniye
 • Custom 6Dakika 46Saniye
 • Çok Seçimli 5Dakika 43Saniye
 • Normallik-1 7Dakika 25Saniye
 • Normallik-2 4Dakika 3Saniye
 • Normallik-3 4Dakika 10Saniye
 • Outliers 8Dakika 54Saniye
 • Levene Testi 3Dakika 14Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-1 2Dakika 4Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-2 2Dakika 53Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-3 0Dakika 50Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-4 2Dakika 3Saniye
 • Tek Örneklem T Testi-5 2Dakika 31Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-1 3Dakika 12Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-2 3Dakika 53Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-3 2Dakika 4Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-4 2Dakika 20Saniye
 • Bağımsız Gruplar T Testi-5 3Dakika 9Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-1 2Dakika 47Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-2 4Dakika 37Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-3 2Dakika 3Saniye
 • Bağımlı Gruplar T Testi-4 2Dakika 19Saniye
 • Pearson Korelasyon-1 2Dakika 31Saniye
 • Pearson Korelasyon-2 3Dakika 2Saniye
 • Pearson Korelasyon-3 1Dakika 29Saniye
 • Pearson Korelasyon-4 1Dakika 46Saniye
 • Spearman Korelasyon-1 2Dakika 48Saniye
 • Spearman Korelasyon-2 2Dakika 26Saniye
 • Spearman Korelasyon-3 1Dakika 45Saniye
 • Kısmi Korelasyon-1 2Dakika 42Saniye
 • Kısmi Korelasyon-2 3Dakika 57Saniye
 • Kısmi Korelasyon-3 1Dakika 43Saniye
 • Kısmi Korelasyon-4 1Dakika 47Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-1 1Dakika 27Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-2 1Dakika 34Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-3 1Dakika 19Saniye
 • Ki Kare Uyumluluk Testi-4 1Dakika 13Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-1 2Dakika 2Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-2 3Dakika 18Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-3 2Dakika 48Saniye
 • Ki Kare İlişki Testi-4 1Dakika 44Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-1 5Dakika 30Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-2 3Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-3 2Dakika 55Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-4 4Dakika 34Saniye
 • Tek Yönlü ANOVA-5 2Dakika 2Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-1 3Dakika 10Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-2 6Dakika 37Saniye
 • Tekrarlı ANOVA-3 3Dakika 7Saniye
 • Mann Whitney Testi-1 2Dakika 26Saniye
 • Mann Whitney Testi-2 3Dakika 39Saniye
 • Mann Whitney Testi-3 2Dakika 1Saniye
 • Wilcoxon Testi-1 1Dakika 35Saniye
 • Wilcoxon Testi-2 3Dakika 20Saniye
 • Wilcoxon Testi-3 1Dakika 13Saniye
 • Kruskal Wallis-1 1Dakika 51Saniye
 • Kruskal Wallis-2 4Dakika 3Saniye
 • Kruskal Wallis-3 1Dakika 24Saniye
 • Friedman Testi- 1Dakika 32Saniye
 • Friedman Testi-2 3Dakika 34Saniye
 • Friedman Testi-3 1Dakika 56Saniye
 • McNemar Testi-1 0Dakika 58Saniye
 • McNemar Testi-2 3Dakika 46Saniye
 • McNemar Testi-3 1Dakika 43Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-1 1Dakika 55Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-2 2Dakika 34Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-3 5Dakika 9Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-4 2Dakika 44Saniye
 • Basit Doğrusal Regresyon-5 2Dakika 13Saniye
 • Cronbach's Alfa 5Dakika 7Saniye
 • Cohen's Kappa 4Dakika 4Saniye
 • Kendall’s W 3Dakika 52Saniye

Değerlendirmeler

0
0
5 Yıldız
4 Yıldız
3 Yıldız
2 Yıldız
1 Yıldız