EĞİTMEN HÜKÜM VE KOŞULLARI

Bu sözleşme, eğitimlerin www.e-ducation.co’ya eğitim olarak katılmalarının hükümleri ve koşullarını içerir. Bu sözleşmeyi kabul ettiğiniz de e-ducation.co adresinde bulunan ve linklenen tüm şartlarını da kabul etmiş olursunuz.

1. SÖZLEŞME
Bu sözleşme Eğitmen olarak siz ile E-ducation.co arasındadır. E-ducation.co işlemlerin yürütülmesi için farklı kuruluşlardan destek almasına rağmen, anlaşma sadece siz ile E-ducation.co arasındadır.

2. ÖĞRENCİLERLE İLİŞKİNİZ
Eğitmenler ile Öğrenciler arasında doğrudan sözleşme ilişkisi bulunmamaktadır. Öğrencilerle ilgili olarak alacağınız tek bilgi, size www.education.co aracılığıyla sağlanan bilgidir . Öğrencilerle İlgili Verileri kullanmanızdan kaynaklanan tüm sorunlara karşı e-ducation.co'yu tazmin edeceğinizi kabul eder ve onaylarsınız.

3. YÜKÜMLÜLÜKLER
Eğitmen olarak şunları beyan, garanti ve taahhüt edersiniz:
1. Eğitmen olabilmek için, öncelikle www.education.co internet sayfasında yer alan eğitmen formunu doldurmalısınız.
2. Açmış olduğunuz derslerde yer alan içeriklerden siz sorumlusunuz. Bu sözleşme ile, kurlarınızda yer alan her türlü içeriği, pazarlama ve promosyon amacıyla www.education.co’nun herkese açık şekilde göstermesine onay vermiş olursunuz.
3. Derslerde, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek içerikler yer almayacaktır.
4. Kurslarınızda, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, sahte, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik yer alamaz.
5. Derslerinizi satın alan öğrencilere, izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam vb. gönderemezsiniz.
6. www.education.co platformunu sadece, öğrencilere ders vermek ve bu bağlamdaki eğitim ve öğretim hizmetleri için kullanabilirsiniz.
7. Derslerinizde telif ödenmesini gerektirecek müzik, fotoğraf vb. materyal kullanamazsınız.
8. Başka bir kişiyi temsil etmeyecek veya başka bir kişinin Hesap'ına izinsiz erişim elde etmeyeceksiniz.
9. Diğer eğitmenlere müdahale edemez onun derslerini engelleyici bir faaliyet içerisinde bulunamazsınız.
10. Hesabınızda yazdığınız bilgiler doğru olmalıdır.
11. Derslerinizi en kaliteli biçimde hazırlayacak ve öğrencilerin destek taleplerini hızlı biçimde karşılayacaksınız.
12. Eğitmenler en az 18 yaşında olmalıdır.

5. e-ducation.co'ya LİSANS VERİLMESİ
Bu sözleşmeyle hazırlamış olduğunuz kursun tüm içeriğini, çoğaltmak, dağıtmak, herkese açık performansını gerçekleştirmek, sunmak, pazarlamak ve başka şekilde kullanmak ve bunlardan yararlanmak ve bu amaçlar için, www.education.co’ya hak ve lisans veriyorsunuz. www.education.co’da yayınlamış olduğunuz tüm içeriklerin tümünü veya herhangi bir bölümünü www.education.co’dan herhangi bir zamanda kaldırma hakkına sahipsiniz. Yayınlanan içeriğin kaldırılması, yukarıda belirtilen lisans ve hakları bu kaldırma işleminden 30 gün sonra yeni Kullanıcılar bakımından sonlandırılacak ancak Kullanıcılar'a bu tarihten önce verilen haklar, bu Kullanıcılar'a tanınan Şartlar doğrultusunda devam edecektir.

Kalite kontrol ve teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri veya www.education.co’nun işletimi için Kurslar'ın tümünü veya herhangi bir bölümünü kaydedebileceğimizi kabul ediyorsunuz. e-ducation.co'ya adınız, resminiz, görüntünüz veya sesinizi Hizmetler, Kurslar, Şirket İçeriği ve Gönderilmiş İçerik sunma, teslimat, pazarlama, tanıtım, gösteri ve satışı ile ilgili olarak kullanma izni vermekte ve tüm gizlilik hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat etmektesiniz.

Kurslarınız dahil olmak üzere, platformumuza aktardığınız içeriğin mülkiyeti sizde kalır. Reklam veya başka web siteleri aracılığıyla tanıtımını yapmak dahil olmak üzere içeriğinizi herhangi bir medya aracılığıyla herhangi biriyle paylaşmamıza izin verilir.

6. GÜVEN VE GÜVENLİK
E-ducation.co; Kullanım Şartlarımızda açıklandığı şekilde, Kursları ve Eğitmenleri kaldırma hakkını kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

Kursunuzun ya da içeriğinizin kanunları veya başkalarının haklarını ihlal ettiğinin bize bildirilmesi (örneğin başkalarının fikri mülkiyet veya görüntü haklarını ihlal ettiği veya yasa dışı bir faaliyetle ilgili olduğu belirlenirse) içeriğinizin veya davranışınızın yasa dışı, uygunsuz veya kabul edilemez olduğuna kanaat getirmemiz halinde içeriğinizi platformumuzdan kaldırabiliriz. e-ducation.co, telif hakkı kanunlarına uyar.

7. FİYATLANDIRMA
Eğitmen kursları için fiyat belirlemeden kendisi sorumludur. e-ducation.co'ye katılımınızın parçası olarak, bize Kursunuz'un yanı sıra siz ve Kurs hakkında bilgileri, karşılığında hiçbir ödeme almaksızın e-ducation.co çalışanları ve seçkin ortaklarımızla paylaşmak için izin vermektesiniz.

8. ÖDEMELER
www.e-ducation.co, öğrenci geri ödemeleri, vergiler gibi geçerli mahsupları yaptıktan sonra Kurslarınız için alınan Net Tutar'ın yüzde ellisini (%50) Siz'e ödeyecektir. e-ducation.co, paylaşım miktarını değiştirme hakkına sahiptir. Eğer değişiklik olursa, otuz (30) gün önceden e-posta yoluyla bildirimde bulunur veya www.e-ducation.co, üzerinden yayınlar.

Şirket'in size zamanında ödeme yapabilmesi için kullanılabilir durumda bir banka hesabınızın olması ve bu hesabınızla ilgili bilgileri e-ducation.co’ye bildirmeniz gerekir. Ödemeler bir Kurs ücretinin alındığı ayın bitimini takip eden kırk beş (30) gün içinde yapılacaktır. Alacağınız olan tutarların ödenmesi için gereken tüm kimlik ve vergi bilgilerini Şirket'e sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

10. PARA İADELERİ
Bir Eğitmen olarak, Öğrenciler'in e-ducation.co'nin geri ödeme hakkı olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Eğitmenler ya da e-ducation.co, geri ödeme talebi kabul edilen herhangi bir işlem için bir ödeme, ücret veya komisyon almayacaktır. Bir Öğrenci'nin, Eğitmen'e bir Kurs için ödeme gönderildikten sonra e-ducation.co'den bu Kurs için bir geri ödeme isteğinde bulunması durumunda, e-ducation.co'nin (1) bu gibi bir para iadesini o Eğitmen'e gönderilecek bir sonraki ödeme tutarından düşme veya (2) e-ducation.co'nin Eğitmen'e borçlu olduğu başka ödeme olmaması veya bunların Öğrenciler'e iade edilen tutarı karşılamaması durumunda, bu Eğitmen'in Öğrenciler'e Kursu için geri ödenen tutarı geri ödemesini şart koşma hakkı saklıdır.

11. VERGİLER
Gelirinize ilişkin her türlü vergiden sizin sorumlu olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

12. HESABINIZIN SİLİNMESİ
Eğitmen Hesabınızı silmek istiyorsanız, e-ducation.co üzerinde yer alan adımları izleyerek bunu yapabilirsiniz. Hesabınızı silmeden önce Size borçlu olunan ve ödenmesi gereken tüm programlanmış kalan ödemeleri yapmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti göstereceğiz. Öğrencilerin Kurslarınıza daha önce kayıt yaptırmış olması halinde Hesabınız silindikten sonra Adınızın ve ilgili Kursların, Kurslarınıza kayıt yaptırmış olan bu Öğrenciler için erişilebilir kalacağını anlamış ve kabul etmiş olursunuz.

13. EĞİTMEN ŞARTLARI'NDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Uygulamalarımızı açık hale getirmek veya yeni özellikler eklediğimizde olduğu gibi yeni veya farklı uygulamaları yansıtmak üzere zaman zaman bu Eğitmen Koşullarında değişiklik yapabiliriz ve e-ducation.co istediği zaman bu Eğitmen Koşullarında tadilat ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Herhangi bir maddi değişiklik yaptığımız zaman Size Hesabınızda belirtilen e-posta adresine gönderilecek bir e-posta bildirimi veya www.e-ducation.co üzerinden paylaşılacak bir bildirim gibi belli başlı araçlarla bildirimde bulunacağız. Aksi belirtilmedikçe değişiklikler yayınlandıkları gün yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişikliğin yürürlük tarihinden sonra www.e-ducation.co’yu kullanmaya devam ederseniz, söz konusu erişim ve/veya kullanım, değiştirilen haliyle Eğitmen Koşullarına uymayı ve onlar ile bağlı olmayı kabul ettiğiniz ve mutabık kaldığınız şeklinde değerlendirilecektir. Revize edilmiş Eğitmen Koşulları önceki tüm Eğitmen Koşullarını hükümsüz kılarak onların yerine geçer.

14. DİĞER HÜKÜMLER
www.e-ducation.co’ya kaydolarak, erişerek veya Hizmetleri kullanarak e-ducation.co ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme yapmayı kabul edersiniz. Bu Şartları kabul etmiyorsanız hiçbir Hizmetimize kaydolmayın, erişmeyin veya hiçbir Hizmetimizi kullanmayın.

Bir durumda haklarımızı kullanmakta geciksek ya da bir hakkımızı kullanmasak bile bu durum, bu Şartlar kapsamındaki haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez ve haklarımızı gelecekte kullanmaya karar verebiliriz. Belirli bir durumda herhangi bir hakkımızdan feragat etmeye karar vermemiz, genel olarak veya gelecekte de haklarımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmez.