KULLANIM ŞARTLARI

E-ducation.co'nun misyonu,insanların öğrenme ihtiyaçları için çözüm önermektir. Herkesin her yerde eğitim kursları oluşturup paylaşmasına (eğitmenler) ve öğrenme amaçlı bu eğitim kurslarına kaydolmasına (öğrenciler) olanak sağlıyoruz. Kullanım şartları, www.e-ducation.co da sunulan hizmetlerin, e-ducation.co, eğitmenler ve öğrenciler için daha güvenli olmasını sağlamaya yöneliktir.

Loopcode Bilişim Yazılım Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (Buradan sonra E-ducation.co olarak anılacaktır) tarafından hazırlanan www.e-ducation.co internet sitesinde yer alan sayfalara giriş ve içeriğin kullanımı aşağıda belirtilen şartlar ve kurallar çerçevesinde olacaktır. Bu internet sitesini ve sunulan hizmetleri kullanarak bu şartları kabul ettiğinizi ve aşağıdaki şartların sizin için de bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz.

E-ducation.co www.e-ducation.co internet sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz.

1. HAKLAR
Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve eğitim materyalinin hakları E-ducation.co ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.

2. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
www.e-ducation.co internet sitesinde yer alan içerik, eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır.

1. Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz.
2. Web si̇temi̇zde bulunan tüm fotoğraf, vi̇deo ve yazılar üzeri̇ndeki̇ haklar; 5846 sayılı Fi̇ki̇r ve Sanat Eserleri̇ Kanunu, 554 sayılı Endüstri̇yel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, hükümleri̇ uyarınca korunmaktadir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. e-ducation.co web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir
bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
3. Bu internet sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde E-ducation.co’nun yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla kullanamaz veya kopyalayamazsınız.

3. KAYIT, KULLANICI HESAPLARI, ŞİFRELER VE GÜVENLİK

Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda E-ducation.co'ye hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. E-ducation.co hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından E-ducation.co veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.

4. GARANTİ VE FERAGAT
E-ducation.co ve sizin aranızda yapılan ayrı bir anlaşma açıkça belirlenmediği sürece bu web sitesinden edinilen bütün içerik, yazılım ve hizmetler size olduğu haliyle sağlanmış olup, herhangi bir amaca uygunluk açısından veya başka bir açıdan herhangi bir garantiye tabi değildir.

E-ducation.co hiçbir şekilde tarafınız veya başka bir üçüncü kişi tarafından bu web sitesine erişim veya bu web sitesinin veya bu web sitesinden linkle yönlendirilmiş başka bir web sitesinin veya bu web sitesinde yer alan hizmetlerin kullanımı vasıtasıyla uğranılmış dolaysız veya dolaylı bir zarardan, gelir veya veri kaybından veya başka bir zarardan sorumlu tutulamaz.

5. BU WEB SİTESİNDE SAĞLANAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT MATERYAL
Bu web sitesi üçüncü kişiler tarafından sağlanmış materyaller, kaynak kodlu veya işletim formunda yazılımlar içerebilir. Bu web sitesinde yer alan bütün üçüncü kişilere ait materyal içinde yukarıda yer alan “GARANTİ VE FERAGAT” bölümü hükümleri geçerlidir.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
BU SÖZLEŞME, www.e-ducation.co ABONESİ OLARAK SİZ www.e-ducation.co KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.
www.e-ducation.co’DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK YA DA www.e-ducation.co’YU KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ

1. TARAFLAR VE KONU
İşbu e-ducation.co Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Loopcode Bilişim Yazılım Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. (bundan böyle “E-ducation.co.” olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) lisans bedeli karşılığında sunulan; Bilişim, Profesyonel gelişim, Finans, Kişisel gelişim, Hobi ve Yabancı dil eğitimleri kategorilerinde online eğitim içerikleri sunan www.e-ducation.co Profesyonel ve Kişisel Gelişim Platformu (bundan böyle " e-ducation.co " olarak anılacaktır) için, KULLANICI’nın seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanım biçimi, kapsamı ve şartları ile sınırlı olarak KULLANICI'nın İnternet üzerinden e-ducation.co web sitesine (www.e-ducation.co) erişimi ile e-ducation.co 'a kayıt olması ve e-ducation.co’u kullanması konusundaki tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (E-ducation.co tarafından, tamamen E-ducation.co'in kararıyla, zaman zaman yapılacak ve e-ducation.co web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

SÖZLEŞME'de E-ducation.co ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

KULLANICI, www.e-ducation.co web sitesinde yer alan “kayıt ol” butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamladığında ve/veya e-ducation.co'u kullanmaya başladığında işbu SÖZLEŞME'yi okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve bütün hükümleri ile birlikte kabul ettiğini elektronik ortamda beyan etmiş olur. KULLANICI, bu SÖZLEŞME'yi kabul etmiyorsa, e-ducation.co'ya kayıt olmamalı ve kullanmamalıdır.

Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak bu sözleşmenin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi tüzel kişi ile birlikte müteselsilen almış olur.

2. LİSANS ve FİKRİ MÜLKİYET
e-ducation.co’un ve bölümlerinin ve e-ducation.co ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi E-ducation.co, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya E-ducation.co’in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. KULLANICI, E-ducation.co ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya E-ducation.co’nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere e-ducation.co ve içerikleri üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

KULLANICI, sisteme kayıtlı olan kişi olmakla sadece e-ducation.co’nin münferit kullanım lisansına sahip olmuş olur. İşbu SÖZLEŞME ile KULLANICI’ya tanınan kullanma lisansı, e-ducation.co’un bu SÖZLEŞME’ de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde e-ducation.co’ya erişim, süreli olarak çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir. E-ducation.co, işbu SÖZLEŞME ile KULLANICI'ya, e-ducation.co ile birlikte verilebilecek belgelere göre istifade etmek üzere basit bir kullanma lisansı vermektedir.

KULLANICI, e-ducation.co’daki içeriklerin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder. KULLANICI, e-ducation.co'nun izin verilen dosyalar dışındaki bölümlerini bilgisayarına indiremez ve kaydedemez. e-ducation.co‘nun kısmen/tamamen kopyasını üretemez. Bu tür kopyaları her ne amaçla olursa olsun başkalarının kullanmasına izin veremez, istifadesine ve bilgisine sunamaz.

KULLANICI, e-ducation.co kapsamındaki veya e-ducation.co ile ilgili E-ducation.co’nun veya E-ducation.co’nun içerik, ortam veya platform tedarikçileri dâhil olmak üzere içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların içerik üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma, kurum ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı E-ducation.co’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

3. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Platformumuzdaki birçok etkinlik için bir hesabınızın olması gerekir. e-ducation.co'yi kullanmak için 18 yaşında olmanız gerekir.

e-ducation.co’da sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, e-ducation.co’nun kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez. KULLANICI, e-ducation.co'yu herhangi bir şekilde başkalarının kullanımına sunabilecek hiçbir girişimde bulunamaz. Eğitim amaçlı olarak sınıf, seminer ve sunum ortamlarında kullanılabilir.

KULLANICI, dâhil olduğu e-ducation.co paketi kullanım haklarının kapsamına, “www.e-ducation.co” veya ileride değişebilecek diğer web adreslerinden ulaşabilecektir. İşbu SÖZLEŞME’nin kabul edilmesi ile bu paket kullanım hakları kapsamı da KULLANICI tarafından kabul edilmiş sayılır. E-ducation.co, KULLANICI’ya kullanıma ilişkin üyelik dahilinde tanınan hakları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, E-ducation.co’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. e-ducation.co’nun kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

KULLANICI, e-ducation.co’yu yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

KULLANICI, e-ducation.co’yu hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez.

E-ducation.co KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME’yi feshedebilir. Bu durumda E-ducation.co’nun diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

4. KURSA KAYDOLMA VE EİRİŞİM SÜRESİ;
Bir kursa kaydolduğunuzda kursu başka bir kullanımla değil, e-ducation.co platformu aracılığıyla görüntülemek için bizden bir lisans alırsınız. Kurslarınızı hiçbir şekilde devredemez ve/ya satamazsınız. Hukuki nedenlerle veya politika nedenleriyle kursu devre dışı bırakmamız gereken durumlar haricinde size 2 yıl erişim lisansı veririz.

Eğitmenler e-ducation.co'de bir kurs yayımladıklarında e-ducation.co'ya, öğrencilere kurs lisansı sunması için bir lisans verir. Bu, kursa kaydolan öğrencilere kursun alt lisansını verme hakkımız olduğu anlamına gelir. Bir öğrenci olarak bir kursa kaydolduğunuzda e-ducation.co'dan e-ducation.co platformu aracılığıyla kursu görüntülemek için bir lisans alırsınız; kaydın lisans sahibi e-ducation.co'dur. Kurslar size satılmaz; kursların lisansı verilir. Bu lisans, size kursu herhangi bir şekilde yeniden satmaya (hesap bilgilerini bir alıcıyla paylaşmak veya kursu yasa dışı indirmek ve torrent sitelerinde paylaşmak dahil) yönelik hiçbir hak vermez.

Bir kursa kaydolduklarında öğrencilerimize 2 yıl erişim lisansı veririz. Ancak bir kursa erişimi engellemeye karar verdiğimizde veya engellemekle yükümlü olduğumuzda, örneğin kaydolmuş olduğunuz kurs bir telif hakkı şikayetine konu olduğunda herhangi bir zamanda kurslara erişim ve kursları kullanma lisansını iptal etme hakkımız saklıdır. İki yıl erişim, bir kursla ilişkili eklenti özellikler veya hizmetler için geçerli değildir; örneğin kursların başlıkları herhangi bir zamanda eğitmenler tarafından devre dışı bırakılabilir ve bir eğitmen, herhangi bir zamanda artık öğretim asistanlığı veya bir kursla ilgili Soru-Cevap hizmetleri sunmamaya karar verebilir. Daha açık ifade etmemiz gerekirse 2 yıl erişim, eğitmene yönelik değil, kurs içeriğine yöneliktir.

Eğitmenler öğrencilere doğrudan kurslarına lisans veremez ve bu tür doğrudan lisanslar geçersiz ve hükümsüz olur ve bu Şartları ihlal eder.

4. E-ducation.co’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
E-ducation.co ’nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle E-ducation.co tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında E-ducation.co’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

E-ducation.co, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

KULLANICI ve E-ducation.co hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

E-ducation.co, önceden haber vermeksizin e-ducation.co ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir.

E-ducation.co kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir.

5. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI
KULLANICI, e-ducation.co’yu tüm veri veya diğer malzemeleri, (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI'ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, E-ducation.co'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, E-ducation.co'nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve E-ducation.co'nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

6. GEREKLİ DONANIMLAR
E-ducation.co’ya erişmek ve/veya kullanmak için gerekli tüm bilgisayar donanımını ve iletişim donanımlarının temin ve bakımını sağlamak KULLANICI'nın sorumluluğundadır. KULLANICI bu SÖZLEŞME uyarınca, kullanma lisansı aldığı e-ducation.co web si̇tesi̇nde beli̇rti̇len asgari̇ tekni̇k özelli̇klere sahi̇p bi̇r donanım üzeri̇nde kullanacağını ve gerekli̇ donanımı temi̇n edeceği̇ni̇, E-ducation.co'nin yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle meydana gelen hiçbir zarar sonucundan E-ducation.co’nin sorumlu olmayacağını, E-ducation.co'nin sorumluluğunun kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI
Bi̇r eği̇ti̇m destek ürünü olan Sözleşme konusu e-ducation.co kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere öğrenci ve öğretmenlerin asli kaynaklardan edinmiş oldukları bilgilerini pekiştirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir yardımcı kaynak olup; E-ducation.co “olduğu gibi satış” esasları dahilinde e-ducation.co için herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir. E-ducation.co aynı zamanda e-ducation.co içeriğinde yer alan bilginin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu tamamıyla taahhüt etmemektedir. Eğitimlerin KULLANICI amacına doğrudan hizmet vermemesinden E-ducation.co sorumlu değildir.

E-ducation.co, E-ducation.co’da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANICI, e-ducation.co ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. E-ducation.co’nin içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup E-ducation.co'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

E-ducation.co, eğitimlerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Eğitimlerin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, E-ducation.co, eğitimlerin kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. E-ducation.co, (a) e-ducation.co ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) e-ducation.co’nun KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. E-ducation.co, e-ducation.co ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

E-ducation.co'nun versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan E-ducation.co sorumlu değildir.

E-ducation.co hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan E-ducation.co sorumlu değildir.

Hukuki yollardan elde edilmeyen veya E-ducation.co tarafından e-ducation.co'nun kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan E-ducation.co sorumlu değildir.

Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan E-ducation.co sorumlu değildir.

e-ducation.co, KULLANICI'nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve kullanicinin terci̇hi̇ne sunulmuştur. E-ducation.co’nun kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan E-ducation.co sorumlu değildir.

Her durumda, e-ducation.co nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar başta olmak üzere, E-ducation.co'in bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmü uyarınca sorumluluğu e-ducation.co için varsa ödenmiş olan lisans bedeli ile sınırlıdır.

Hizmetlerin belirli özelliklerini sunmayı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle durdurmaya karar verebiliriz. e-ducation.co veya iştirakleri, tedarikçileri, iş ortakları veya temsilcileri, bu tür kesintiler ya da bu tür özelliklerin kullanılamaması nedeniyle hiçbir hasardan hiçbir koşulda sorumlu tutulmayacaktır.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
E-ducation.co, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, e-ducation.co web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME’deki değişiklikleri, değişiklikler E-ducation.co’nin web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME’yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, E-ducation.co, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, E-ducation.co için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için E-ducation.co’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, E-ducation.co’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ
KULLANICI, e-ducation.co’yu kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

KULLANICI, e-ducation.co’yu kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME’yi onayladığı tarihten itibaren, SÖZLEŞME’de belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, E-ducation.co'in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI’nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu e-ducation.co’yu kullanma hakkı, (a) KULLANICI’nın e-ducation.co’yu kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI’nın E-ducation.co ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

Bu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğunuz e-ducation.co’yu kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda;
KULLANICI, e-ducation.co paketini, kendi isteğiyle iptal ettirmesi durumunda E-ducation.co tarafından, KULLANICI'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaksızın KULLANICI lisansı sona erdirilecektir.

KULLANICI'nın, SÖZLEŞME'de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, E-ducation.co’in sözleşmeyi derhal feshetme ve KULLANICI’nın e-ducation.co’ya erişim ve bu SÖZLEŞME’de tanınan lisans hakkını iptal etme hakkı olup, E-ducation.co isterse –tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde durumun düzeltilmesi, aksi takdirde SÖZLEŞME'nin feshedileceği KULLANICI'ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda E-ducation.co yazılı bildirimiyle, işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir.

E-ducation.co, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın e-ducation.co kullanma lisansını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

KULLANICI, bu SÖZLEŞME’nin sona ermesi üzerine, E-ducation.co’in talep etmesi halinde, e-ducation.co’dan elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İSTANBUL Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’ nin yetkili olduğunu kabul ederler.

12. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
E-ducation.co’ya kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan E-ducation.co Tek Şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla e-ducation.co’ya KULLANICI adına erişimden E-ducation.co sorumlu değildir.

KULLANICI'ların, e-ducation.co’ya erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak E-ducation.co’in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI E-ducation.co’ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz. E-ducation.co'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin E-ducation.co Gizlilik Politikası http:// www.e-ducation.co sitesinde yer alan Gizlilik ve Güvenlik sayfasındadır.

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla E-ducation.co hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ
e-ducation.co ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, bilgi@e-ducation.co e posta adresine maille başvurabilirsiniz.

14. DİĞER HÜKÜMLER
KULLANICI, E-ducation.co'nin sahip olduğu hakları tek taraflı olarak tayin edebileceğini, E-ducation.co'in bu SÖZLEŞME kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişi/kurum/tarafa devredebileceğini veya alt sözleşme yapabileceğini kabul eder.

Bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün mahkeme ve/veya yetkili merci tarafından geçersiz veya uygulanamaz sayılması, SÖZLEŞME'nin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci kararıyla bu SÖZLEŞME'nin bir hükmünün veya bazı hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, E-ducation.co bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine uygun olarak ve TARAFLAR'ın işbu SÖZLEŞME'de belirlenen amaca erişmesi için uygun şekilde düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin SÖZLEŞME'den ayrı tutulmasına ve SÖZLEŞME'nin diğer hükümlerinin tümüyle etkin ve geçerli kalmasına karar verebilir.

KULLANICI'nın, bu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, E-ducation.co tüm yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.